Danmark bliver uran-eksportør

Christian Juhl, Enhedslisten.
Af Christian Juhl, MF, Grønlandsordfører

I Grønland er der uran i undergrunden i meget store mængder. Uran kan både bruges til energikilde i atomkraftværker og til atombomber. Derfor er der aftalt en skrap regulering af opgravning, handel og brug af uran.

Tidligere grønlandske regeringer har i 25 år haft en nultolerancepolitik og ønskede ikke at grave uran op af undergrunden. Den nuværende regering har besluttet, at ophæve nultolerancepolitikken og udnytte uranen i undergrunden. De har lavet en aftale med Danmark, fordi det på grund af urans særlige karakter er et udenrigspolitisk og sikkerhedsmæssigt spørgsmål. Og Danmark administrerer udenrigs- og sikkerhedspolitikken for Grønland.

Med aftalen bryder Danmark med et mangeårigt dansk udenrigspolitisk princip og bliver nu eksportør af uran.

Enhedslisten var det eneste parti i Folketinget, der sammen med det grønlandske medlem fra IA stemte imod aftalen. Det er der tre grunde til:

For det første er vi enige med grønlændernes hidtidige nultolerancepolitik. Uran er et farligt produkt, der kan være til stor skade for mennesker og miljø. Og det kan være til stor skade for menneskeheden, hvis det bruges i atombomber.

For det andet er vi nervøse for det internationale uranmarked.  Oplysninger fra Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) viser, at der er et stort sort marked for radioaktivt materiale, herunder uran. Fra 1993 til 2013 har der været 2.331 tilfælde af illegal handel med de radioaktive stoffer. Det svarer til omkring 100 illegale handler hvert år. Det er et slyngelmarked, og der er alt for stor risiko for, at uran kommer i de forkerte hænder.

For det tredje er vi modstandere af atomkraft som energikilde. Der er uhyre stor risiko forbundet med drift af atomkraftværker. Tænk blot på katastroferne Fukushima i Japan og Tjernobyl i Ukraine.

Uranen skal efter vores mening blive i undergrunden. Partierne, der stemte ja til at grave uran op af undergrunden i Grønland, pådrager sig et meget stort ansvar med deres beslutning.Emner: