For mange patenter er skadelig for udviklingen

Patenters formål er først og fremmest monopol på ideer, der skal fremme muligheden for profit

Christian Juhl 133
Af Christian Juhl, MF

Der er ingen tvivl om, at virksomheder tjener på nye ideer. Og grundlæggende er et patent et monopol på en ide, en opfindelse.

I et samfund som vores synes mange, at det er helt OK at beskytte opfindelsen med et patent, for opfindelsen skal omsættes til overskudsgivende aktivitet i virksomhederne.

Jeg anerkender, at der kan være tilfælde, hvor patenter er hensigtsmæssige, men meget ofte er de en hindring for en sund samfundsudvikling. Et godt eksempel er udviklingen af medicin, der ofte sker i privat regi.
Jeg synes, at medicin skal produceres ud fra et samfundsmæssigt behov, uden hensyn til, om nogen kan tjene på det. Vi ser igen og igen konsekvenserne af, at private har ret til at tage patent på medicin.
Mennesker i den 3. verden har ikke råd til medicinen, og lokale producenter dømmes store bøder for at producere kopimedicin.

På europæisk plan gives der mange flere patenter end i Danmark.
Mange synes, det er OK at give patent på medicin, gen-strenge og software. Desuden er der en tendens til at grænsen mellem opfindelser og opdagelser skrider.
Sandsynligvis vil den udvikling fortsætte med et fælles-europæisk patentsystem, der også vil betyde flere patenter i Danmark.

Den udvikling er jeg uenig i.

I Danmark er det det almindelige retssystem, herunder Højesteret, der afgør en uenighed om patent. Jeg tror, at det system vil være bedre til at tage samfundsmæssige behov, end en særdomstol med patent-nørder i EU-regi.
Så jeg er ikke et øjeblik i tvivl: Jeg stemmer nej til patentdomstolen 25. maj.Emner: