Jakob Sølvhøj glæder sig til ordførerskaber

Har fået ordførerskab på flere centrale velfærdsordfører

Jakob02_400
Pressemeddelelse fra Jakob Sølvhøj, MF

Enhedslistens folketingsgruppe har konstitueret sig efter folketingsvalget. Jakob Sølvhøj, der er valgt for Enhedslisten i Silkeborg Syd kredsen, har fået tildelt ordførerskabet på en række velfærdsområder :

  • Børneordfører
  • Folkeskoleordfører
  • Erhvervsuddannelsesordfører
  • Handicapordfører

“Jeg er rigtig glad for at have fået ordførerskabet på flere af de centrale velfærdsområder, men er samtidig bekymret for, at flere af områderne kan stå over for store problemer som følge af de beskæringer af kommunernes økonomi, som regeringen lægger op til. Kommer regeringen igennem med at beskære de kommunale budgetter med 2,5 milliarder i hvert af de kommende fire år, risikerer det at gå hårdt ud over dagtilbud og skoler og borgere med handicap. Det vil Enhedslisten gøre, hvad vi kan for at forhindre,” siger Jakob Sølvhøj.

På erhvervsuddannelsesområdet ligger der især store udfordringer i forhold til hele praktikpladssituationen. Enhedslisten mener det offentlige må gå forrest og oprette flere uddannelsespladser på de store kommunale og regionale arbejdsområder, og vi vil samtidig presse på for at få de private arbejdsgivere til at etablere flere praktikpladser.

“Jeg ser frem at tage fat på opgaverne og håber på et godt samarbejde med de mange interessenter på området både nationalt og i Silkeborg og resten af Vestjyllands storkreds,” slutter det nyvalgte folketingsmedlem.Emner: