Staten må kompensere regionerne for stigende medicinpriser

Det skortede ikke på løfter om flere midler til sundhedsområdet under valgkampen

Jakob02_400
Af Jakob Sølvhøj, folketingsmedlem

Blot få dage efter afslutningen på en valgkamp, hvor stort set alle partier talte om flere midler til sundhedsområdet, har flere regioner nu truffet beslutning om millionbesparelser på sygehusene. I Region Midtjylland betyder besparelserne, at der vil ske nedlæggelse eller forflytning af 800 stillinger. Mange vil modtage en opsigelse indenfor de nærmeste måneder. Tilbageværende ansatte vil opleve et voksende arbejdspres, og patientvilkårene vil blive forringet.

Enhedslisten er stærkt utilfreds med, at besparelserne hastes igennem kort inden en ny regering skal færdiggøre forhandlingerne om regionernes økonomi for 2016 med Danske Regioner, og partiets repræsentanter har stemt imod den samlede spareplan i Midtjyllands regionsråd. Under valgkampen foreslog Enhedslisten, at der blev åbnet for en genforhandling af regionernes økonomi i 2015, så regionerne blandt andet kunne blive kompenseret for de ekstraordinære stigninger i medicinpriserne. Det er uforståeligt, at regionerne nu har så travlt med at udmønte besparelserne i stedet for at lægge et pres på en kommende regering. Det er helt urimeligt, hvis regionerne ikke kompenseres for de store stigninger i medicinpriserne, der er en stærkt medvirkende årsag til, at regionernes budgetter ikke hænger sammen.

Enhedslisten vil fortsætte presset for at få staten til at tage det økonomiske ansvar for medicinprisernes udvikling. Vi foreslår, at der i den kommende økonomiaftale for 2016 aftales en statslig budgetgaranti for regionernes medicinudgifter, så vi kan forhindre eller begrænse de besparelser, der ellers vil ramme sygehusene hårdt de kommende år – ikke mindst i det midt- og vestjyske område. Samtidig foreslår vi, at øgede krav til aktivitetsstigninger på sygehusene ledsages af et tilsvarende løft i bloktilskuddet, så sygehuspersonalet ikke skal løbes endnu stærkere. Står det til Enhedslisten skal regionerne også tilføres 1 milliard kroner, der kompenserer for en del af de seneste års produktivitetsvækst.

Det skortede ikke på løfter om flere midler til sundhedsområdet under valgkampen. Det ville derfor ikke være for meget at forvente, at et flertal kunne finde sammen om at finde de midler, der skal til for at fjerne de besparelser, der nu rammer sygehusene hårdt.Emner: