Straffer man en sponsor?

Erhvervsministeren besinder sig nok …


Af Mikael Hasle

Det er alment kendt, at de borgerlige partier – og ikke mindst regeringspartierne – hvert år modtager millioner af kroner i sponsorbidrag fra landets største virksomheder. Og som sponsorer overalt – eksempelvis i sportens verden – forventer disse virksomheder naturligvis at få noget igen, at få valuta for pengene. I sportens verden drejer det sig om reklame, og i den politiske verden drejer det sig om favorable vilkår.

Vi har på det seneste set, hvordan Mærsk  – som i 2015 gav fire millioner kroner i støtte til de nuværende regeringspartier plus De Radikale og Dansk Folkeparti – forsøger at presse regeringen til at give virksomheden endnu mere lukrative skattevilkår i forbindelse med udvindingen af olie og gas i Nordsøen.

Og i disse dage hører vi så, at to andre store regeringssponsorer – Nordea og Danske Bank – velvilligt har hjulpet kriminelle med at hvidvaske omkring syv milliarder kroner og sende dem i skattely – og det har givet regeringen et problem:

Folkestemningen – og almindelig anstændighed – siger, at bankerne naturligvis skal straffes for denne groft misliebige adfærd, og at reglerne om banker, hvidvask og skattely skal strammes. Og vores erhvervsminister, Brian Arthur Mikkelsen, springer da også op som en løve. ‘Nu skal reglerne strammes,’ siger han, og ‘ledelserne skal kunne stilles til ansvar.’

Men hvordan mon de store sponsorer vil stille sig til at blive underkastet strengere kontrol og straffeforanstaltninger, som kan begrænse deres lukrative forretninger med kriminelle? Hvilken indflydelse vil det mon få på den givtige strøm af penge til regeringspartierne?

Mon ikke regeringen besinder sig og indser, at de bliver nødt til at fare med lempe over for bankerne? Mon ikke det ender med et regeringsinitiativ, som for hr. og fru Danmark ser ud, som om regeringen vitterligt gør noget, men som i realiteten ikke begrænser bankernes mulighed for at tjene rigtig gode penge på lyssky forretninger? Mon ikke Brian Arthur Mikkelsen falder ned som et lam?

Man bider ikke den hånd, der fodrer en, og man straffer ikke en sponsor – og det skulle nødigt ende så galt, at de borgerlige partier afskærer sig fra millionerne fra erhvervslivet, vel Brian?Emner: