Tænd et lys for kvoteflygtningene

Onsdag den 13.12. og onsdag den 20.12 kl. 17 til 17.30 mødes vi på Torvet i Silkeborg og tænder et lys for kvoteflygtningene.

Den 20.12. tredjebehandler Folketinget regeringens lovforslag om et stop for kvoteflygtninge. Et forslag, der støttes af Socialdemokratiet og, hvis det bliver gennemført, reelt åbner døren for en permanent lukning af FN’s genbosætningsprogram i Danmark.

Folketingsflertallet mener, at Danmark har brug for et ”pusterum” for flygtninge! Antallet af flygtninge, som kommer til landet for at søge asyl, falder. Ikke siden 2004 har Danmark i 2017 modtaget så få flygtninge. Det til trods for, at antallet af flygtninge i verden ALDRIG har været højere end nu. Mere end 90% af alle flygtninge lever i nærområderne, ofte under kummerlige forhold. Danmark mener ikke vi kan tage i mod 500 om året fra lejrene i nærområderne. Danmark kan og skal tage medansvar for verdens flygtninge. Alt andet er kynisk og uværdigt.

Giv en halv time af dit liv for at give andre håb om et liv.

Initiativet er taget af Mette Breinholdt fra LavenEmner: