Velfærd eller skattelettelser?

Man kan ikke få begge dele


Af Lene Fruelund, byrådsmedlem

Regeringen vil give skattelettelser og lettelse af afgiften på luksusbiler for samlet 23 mia. næste år – og selvfølgelig også i alle de efterfølgende år.

Før sommerferien sad finansministeren til økonomiforhandlinger med kommuner og regioner og forhandlede deres økonomi. Her var det vigtigt for ham, at det endte med en meget stram aftale. Det var for eksempel magtpåliggende fortsat at kræve 2 % produktivitetsstigning i sundhedsvæsenet – uden at der fulgte penge med, og det var ham lige så magtpåliggende, at rammen for kommunernes økonomi blev så stram, at blandt andre Silkeborg, som er en kommune i vækst, ikke kan få lov at bruge de penge, vi har behov for, til eksempelvis børnehaver og skoler, når der kommer nye borgere til byen.

Og nu vil den samme finansminister dele skatte- og afgiftslettelser ud for 23 mia.!

Regeringen påstår, at det vil betyde, at der kommer 7.600 flere arbejdspladser. Det koster således 3,03 mio. pr. arbejdsplads! Jeg synes ikke, regeringen er ret dygtig – det kunne vi gøre betydeligt bedre i kommunerne. Hvis kommunerne bare fik halvdelen af de 23 mia., som nu skal kastes i grams, ville Silkeborg få cirka 172 mio. Tænk, hvor mange arbejdspladser, vi så kunne skabe. Vi ligger i bunden, når vi sammenligner os med andre kommuner på daginstitutionsområdet, og vi mangler nye pladser i Sejs, Virklund og snart Funder. Byggeri skaber arbejdspladser, og en pædagog koster i runde tal 500.000 kr årligt. Inden for handicapområdet er vi virkelig trængte. I budgetudspillet, som byrådet blev præsenteret for på budgetseminaret, mangler vi penge, så tilbud og service kan følge med stigningen i antallet af borgere med handicap. Vi kan altid bruge flere hænder i ældreplejen – en SoSu-assistent koster også i runde tal 500.000 kr årligt. Folkeskolen står over for besparelser, hvis der ikke tilføres flere penge end det, budgetudspillet lægger op til. For nylig havde Lars Munksø et læserbrev i avisen om den totalt manglende vedligeholdelse af kommunale rundkørsler, rabatter og andre anlæg. Nogle af pengene kunne bruges på at skabe arbejdspladser inden for dette område – et område, som helt sikkert vil kunne give beskæftigelse til nogle af vores kontanthjælpsmodtagere og flygtninge.

Det er mit beskedne bud, at kommunerne kunne skabe mindst fem gange så mange arbejdspladser, som regeringen påstår, at den kan, og vel at mærke RIGTIGE arbejdspladser, ikke fiktive beregninger om, at en sænkelse af registreringsafgiften på luksusbiler skaber flere job. Med andre ord, ønsker du som borger: skattelettelser eller bedre kærnevelfærd?

 Emner: