Jørgen Madsen

Jeg er medlem af byrådet og sidder i Børne- og Ungeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

Skoler og dagtilbud er noget af det vigtigste, man kan arbejde med. Det er præget af, at Silkeborg Kommune ligger i bunden med bevillinger. Der er for få voksne hænder og hoveder i skolerne – og for mange børn i klasserne. Der er et kæmpe efterslæb med renovering af skolerne. Normeringerne i dagtilbuddene er for lave og også her mangler der mange penge til vedligeholdelse og nybyggeri. Alligevel præsterer både skoler og dagtilbud over forventning. Det er fantastisk. Det er et område med mange aktive og engagerede forældre. Det gør det til et spændende område.

Arbejdsmarkedsområdet er i høj grad fastlåst af statslige rammer. Presset på arbejdsløse og syge med bl.a. fattigdomsydelser har været ubarmhjertigt. Alligevel har det været godt at være en del af udviklingen den lokale udvikling på området. Tilfredsheden blandt borgerne er voksende, og arbejdspresset blandt sagsbehandlerne er blevet mindre.

Jeg synes, at det har været en stor fordel, at jeg selv har erfaringer fra begge områder. Jeg har været med i en skolebestyrelse i to perioder (for længe siden, godt nok!), og jeg har været arbejdsløs adskillige gange.

Vi bruger også meget tid på Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets område, og vi er nødt til at få en mere ind i byrådet, så vi også kan få en i det udvalg, så det ikke længere lever op til det øgenavn, som vi har givet det: Plan-, Dispensations- og Bygherreudvalget.

Jeg har været medlem af 3F Silkeborgs bestyrelse i mange år, og det er mit vigtigste bagland (bortset fra Enhedslisten). Der er langt mellem almindelige arbejdere i byrådet.

Og så er jeg formand for AIF, Arbejderbevægelsens Internationale Forum. International solidaritet er en del af socialismens DNA. Og af Enhedslistens!

Jeg bor i et gammelt hus i Lysbro sammen med Lisbet og Nanna (vores hund). Et område, hvor vi tydeligt mærker PMK’s liberale tilgang til planarbejde og nybyggeri. Lisbet har to voksne drenge, Nikolaj og Janus, som begge bor i København. Jeg har to piger: Lotte i København og Iben, som har givet mig to børnebørn, bor heldigvis i Silkeborg. Liva og Tobias er otte og fem år, og gennem dem har jeg nærkontakt til daginstitutionernes og skolernes hverdag.

tilbage


Mød kandidaterne

Nu kan du læse præsentationer af vores fem spidskandidater til byrådsvalget i november.
Du finder dem her

Emner: