Lykke Dahlén

Jeg er 41 år, uddannet grafisk designer og cand. mag. i medievidenskab. Leder, underviser på videregående uddannelse og konsulent inden for service-, koncept- og forretningsudvikling. Privat bor jeg i alment boligbyggeri i Sorring med mine to børn, sejler med forskellige både fra Århus Træskibshavn i min fritid, og er aktiv i en rollespilsforening.

Jeg stiller op til Silkeborg byråd for Enhedslisten, fordi jeg gerne vil bidrage til at lave en velfungerende, innovativ, grøn kommune med fokus på det gode menneskeliv med en lokalt forankret nærhed og muligheder for borgerne, der hvor de bor. Her vil jeg gerne arbejde for:

Prioritering af oplandet og dets miljø
Silkeborg Kommune skal i højere grad prioritere og vedligeholde oplandet uden om Silkeborg by. Det er afgørende for Silkeborg Kommunes udvikling og borgerne, at kommunen fokuserer på at tænke i nye baner, skaber bæredygtige sociale, kulturelle, miljømæssige som økonomiske aktiver, samt leverer helstøbte services og tiltag for borgere i både land og by, såvel som for erhvervslivet. Ellers mister oplandet deres muligheder og aktiver, og lægges øde som sovebyer, hvilket i sidste ende kan gøre områder af kommunen uattraktive.

Derfor vil jeg arbejde for, at blandt andet skolevæsen, offentlig transport, sport, opholdssteder, tilbud til ældre, biblioteker, og udviklingen af innovation og kultur prioriteres højere for oplandet – og ikke kun centraliseres i Silkeborg midtby.

Kultur – et mangfoldigt og rigt kulturliv i Silkeborg, hvor borgerne har mulighed for aktiv deltagelse i alle hjørner af kommunen
Kultur og dannelse er et af Silkeborg Kommunes største aktiver, som giver økonomisk indtjening, brandingværdi, menneskelige fællesskaber og oplevelser/udvikling for alle generationer. Kultur skal ikke kun være elitær, aldersbestemt eller centreret i Silkeborg Midtby – det kan være alt lige fra kreative værksteder, musikskoler, øvelokaler, biblioteker og lokalhistoriske arkiver til naturoplevelser, teater, sport og større eller mindre koncerter.

Det er derfor vigtigt, at der arbejdes innovativt og bredt med kulturlivet, og at både almindelige borgere og alle niveauer i de kulturelle vækstlag tilbydes gode faciliteter og muligheder for at udfolde sig kulturelt og opleve kulturen.

Socialområdet: Mennesker skal lykkes – og vi skal hjælpe dem godt på vej!
Mennesker skal lykkes, mennesker skal føle omsorg og nærhed, og mennesker skal føle sig hele og kompetente. Både det enkelte menneske og samfundet som hele har tabt, hvis man ikke yder sin bedste indsats med at hjælpe og understøtte processen i at få mennesker til at lykkes der, hvor det måske er blevet svært i livet. I Danmark er der lige nu en kedelig tendens til, at kommunerne sparer, ikke hjælper og træffer ulovlige afgørelser på socialområdet. Dér skal vi i Silkeborg optimere sagsbehandlingen og service-designet – det vil sige flowet i borgernes service og de ansattes arbejdsgange  – og yde den fornødne hjælp på socialområdet. Uanset om det er en børnefamilie med et eller flere børn med handicap eller rehabilitering af mennesker, der har fået hjerneskade, så må vi i Silkeborg Kommune løfte socialområdets opgaver forbilledligt med fokus på at udvikle godt arbejdsmiljø for kommunens ansatte og bedre arbejdsgange for hurtig sagsbehandling. Det handler om at få borgerne – vores medmennesker – til at lykkes og møde dem med venlighed. Vi kan alle ende der.

tilbage


Mød kandidaterne

Nu kan du læse præsentationer af vores fem spidskandidater til byrådsvalget i november.
Du finder dem her

Emner: