Mennesket før markedet

I Enhedslisten vil vi arbejde for en udvikling, hvor det er markedet og globaliseringen, der skal tilpasses menneskers og naturens behov, og ikke omvendt. Det betyder et grundlæggende opgør med det samfundssystem, vi har i Danmark. Det er derfor vi er socialister.
En bestemt politisk opfattelse har nemlig bredt sig de senere årtier: ”Samfundet skal tilpasse sig markedskræfterne. Mennesket skal indrette sig efter markedet, konkurrencen, globaliseringen.”
Dette mantra har ikke mindst gjort sig gældende i hele den offentlige sektor – stat, region og kommuner, som ukritisk har lagt tankerne i New Public management til grund for styringen af store dele af den offentlige sektor. Dette er først og fremmest kommet til udtryk gennem en omfattende udlicitering af offentlige opgaver men også i styringen af det offentliges produktion af velfærdsydelser, hvor betydningen af den enkelte medarbejderes bidrag nedgøres og ledelsernes betydning fremhæves – sådan som det senest er set på skoleområdet. De ansattes indsats styres stadig strammere, samtidig med at der er sket en voldsom vækst i krav til de ansatte om registreringer.
Vi arbejder for at skabe et offentligt Danmark, som udvikles i samarbejde med de ansatte, og hvor de ansattes engagement, faglige viden og kreativitet i opgaveløsningen bliver centralt for at opnå en bedre kvalitet. I dag er der således desværre kun dårligt rum for de ansatte til at anvende deres engagement og faglige viden ud over den fastlagte opgave – resultatet er en ”fattigere” ydelse til borgeren og et utilfredsstillende miljø for de ansatte.

Arbejdsløshed er ikke en naturlov

Skiftende regeringer har gennemført forringelser på efterlønnen, højere pensionsalder, lavere kontanthjælp osv. for at øge arbejdsudbud osv.  Men kendsgerningen er, at der er masser af arbejdsløse – samtidig med, at der er mange uløste samfundsopgaver. Lad os bringe det potentiale i spil, i stedet for at køre mange arbejdsløse ud på et sidespor, både menneskeligt og økonomisk. Oven i de menneskelige omkostninger kan så lægges kommunernes ekstra udgifter, når der nedlægges arbejdspladser.
Det private initiativ kan ikke afskaffe arbejdsløsheden; vi må bruge vores fællesskab som en del af løsningen.

En bedre offentlig sektor

Vi vil fastholde og udbygge en god og dynamisk offentlig sektor.. Ifølge de fremherskende holdninger er privat bedre end offentligt: – Offentligt ansatte er en byrde. Kun privat initiativ skaber værdier.
Sådan ser Enhedslisten ikke på det.
Den offentlige sektor skal gøres bedre ved at inddrage de ansatte og brugerne i større omfang, da vi i dag ikke er gode nok til at forebygge sociale, helbredsmæssige og økologiske problemer. Ofte fungerer den offentlige sektor som lappeskrædder eller som skraldespand for de problemer, som den kapitalistiske udvikling skaber. Når rengøringsassistenten, arbejdsmanden eller pædagogen er slidt ned, skal skatteyderne betale regningen. Opgaverne ligger bedst i det offentlige regi; de skal ikke overlades til private firmaer.

Grøn by

Enhedslisten vil arbejde for at Silkeborg bliver en grøn by – ikke kun af navn, men også af gavn.
Der skal skabes helhed og sammenhæng i kommunens miljøpolitik. Det er godt, at kommunen afskaffer sprøjtegift på de kommunale arealer, men det er ikke godt nok, når der så ikke ansættes flere gartnere til at holde ukrudtet nede. Vi ønsker økologisk mad i de kommunale køkkener. Det er sundere for borgerne og sikrer samtidig et marked for økologiske fødevarer. Vi ønsker planlægning, som prioriterer naturen og klimaet højere end private investorer og mere trafik og vækst.

Se til venstre

Enhedslisten ønsker en kommune, der viser ansvar over for naturen, de handikappede, børnene, de ældre og de udstødte. Vi vil prioritere de kommunale grundydelser i stedet for at lade millionerne rulle til prestigeprojekter som f.eks. et nyt stadion til SIF eller en parkeringskælder under Torvet.
En sådan udvikling forudsætter selvfølgelig et opgør med den hidtil førte politik. Det kræver et opgør med nedskæringspolitikken, udliciteringer og højere brugerbetaling.
Vi foretrækker en socialdemokratisk borgmester frem for en Venstreborgmester, men det vil ikke gøre nogen stor forskel, hvis der fortsat skal føres politik sammen med de borgerlige partier. I denne byrådsperiode er alle budgetaftaler indgået af ”Det forenede Byrådsparti” uden Enhedslistens stemmer. Og hvert år har betydet nye nedskæringer.
Enhedslisten vil pege på den borgmesterkandidat, der kommer tættest på den politik, som vi står for. Så langt til venstre som muligt, og så langt fra Venstre som muligt!

Enhedslisten vil i byrådet arbejde for en rød-grøn offensiv, hvor demokrati, solidaritet og økologi er nøgleordene.


Emner: