Silkeborg – en hel kommune

Læserbrev af Lene Fruelund og Erik Wissing, byrådskandidater for Enhedslisten.

EL_silkeborgkort_240

Det har været karakteristisk for debatten i Midtjyllands Avis, at mange indlæg har drejet sig om anlæg inden for godt 500 m. af hinanden – Hullet i Torvet, Nordskovvej og Stadion.

Ofte fremhæves disse projekter som en del af en vækstplan for Silkeborg. Men det er ikke spektakulære projekter, men derimod det lange, seje træk, som skal få kommunen ud af eftervirkningerne af kommunesammenlægningen og finanskrisen.

For en kommune skal ikke kendes på fremtidens anlægsarbejder, men på nutidens velfærd.

Og det er ikke de store projekter, der trækker nye borgere og ny vækst til kommunen, men derimod kvaliteten af velfærden og de muligheder, det giver borgerne – i forhold til børnepasning, skolegang og uddannelse, i forhold til biblioteker, kulturinstitutioner m.m. i forhold til kvaliteten af ældreplejen.

Og i en kommune som Silkeborg med en stor udstrækning og med mange små bysamfund er der særlig brug for opmærksomhed på kvaliteten af den offentlige transport, så børnene kan komme i skole, de voksne på arbejde og alle kan komme frem og tilbage til kulturtilbuddene i centrum.

For en håndfuld projekter i centrum kan aldrig være tilstrækkelige. Enhedslisten vil styrke helheden i kommunen og understøtte lokale fællesskaber, der medvirker hertil. Byrådet skal derfor i samarbejde med borgere, lokale foreninger, lokalråd m.fl. i den kommende periode arbejde på at puste ekstra liv i de mindre bysamfund, således at Silkeborg Kommune kan blive en hel kommune og væk fra oplevelsen hos mange borgere uden for Silkeborg by, som føler, at de har været udsat for en ”fjendtlig overtagelse”.Emner: