Social dumping

Læserbrev af Knud Gabel

Silkeborgenserne vil i løbet af 2016-2017 på Torvet se et stort hul, hvori underbetalte polakker, litauere, estere, albanere og andre knokler med at omdanne hullet til en parkeringskælder, mens arbejdsløse danskere sniger sige langs husmuren. Dette skræmmebillede kunne bla. være undgået ved, at byrådet havde indført en konkret klausul i udbudsmappen for lokalplan 10-014 og 10-007, der omhandler parkeringskælder på (under) Torvet.
I udbudsmappen for lokalplan 10-014 og 10-007 er der enkelte antegninger, der henviser til EU-direktiv nr.2004/18/EF af 31 marts 2004, som omhandler offentlige bygge- og anlægskontrakter. Teksten er imidlertid så ukonkret, at den faktisk med lethed kan omgås.
Derfor må og skal der som hovedkrav i offentlige udbudsmapper og kontrakter være en klausul med følgende regler:

Nationale løn-, arbejds- og overenskomstregler overholdes. Overtrædelse medfører en bod på 5 % af entreprisen og evt. udelukkelse fra offentlige kontrakter.
Hovedeentreprenøren er ansvarlig for, at underentreprenører overholder reglerne.
Tilsynet ligger hos det offentlige og de faglige organisationer.

Arbejdsgivernes påstande om, at udenlandske (underbetalte)arbejdere er fagligt dygtigere end danske, er en myte, der bruges som undskyldning for griskhed (profit) og forræderisk adfærd mod det samfund, de er en del af, men kun vil nyde goderne af.

PS: Svar til Jørn Rye Rasmussens (SF) indlæg i debatten den 1. oktober, hvori han spørger:” Hvad vil Enhedslisten egentlig?”
Svaret er enkelt: Vi vil kæmpe for demokratisk solidaritet og imod bureaukratisk tyranni! Det var måske også noget for SF at stræbe efter.Emner: