Valgteknisk samarbejde II

Byrådskandidat Lene Fruelunds tanker om det netop indgåede valgtekniske samarbejde med S, SF og RV

Lene_140w

Enhedslisten har – traditionen tro – indgået et valgteknisk samarbejde i forbindelse med kommunalvalget d. 19/11. Kredsen af partier i samarbejdet er de samme som ved valget i 2009, Socialdemokraterne, SF , Radikale Venstre og Enhedslisten. Tidligere har vi indgået valgteknisk samarbejde med S og SF og endnu tidligere alene med SF.

Stemmer på Enhedslisten ved tidligere kommunalvalg har som bekendt ikke resulteret i valgte byrødder. Til gengæld har de stemmer, vi således ikke selv fik fornøjelse af, medført, at øvrige partier i valgsamarbejdet har nydt godt af vores stemmer og fået et ekstra mandat. Havde vi ikke været i valgsamarbejde, ville stemmer på Ø lige så godt kunne være gået til at sikre et af de borgerlige partier et ekstra mandat.

Ved de seneste to kommunalvalg har det valgtekniske samarbejde været fulgt at politiske tilkendegivelser, udmeldinger om fælles politiske synspunkter og pejlemærker for den kommende valgperiode. Vi har kunnet konstatere, at disse politiske aftaler ikke har haft nogen konsekvens for den politik, som S og SF de facto har ført i byrådet. Vi har derfor valgt en meget pragmatisk tilgang til indgåelse af et valgteknisk samarbejde i denne omgang og indgået det med de partier, som vi trods alt føler os politisk tættest på.

Som det politiske billede tegner sig her en god måned før valget, har vi al mulig grund til at tro, at det i denne omgang bliver Enhedslisten, der kommer til at profitere af samarbejdet, altså at vi måske qua samarbejdet får et ekstra mandat og dermed får en stærkere repræsentation, end vi ellers ville have fået ved at stå alene.

Hvis valgsamarbejdet mellem S, SF, RV og EL får et flertal i byrådet, er det oplagt, at det største af de fire partier kommer til at besætte borgmesterposten. Det vil formodentlig være Socialdemokraterne, der får de fleste mandater, og da deres borgmesterkandidat er Hanne Bæk Olsen, vil hun i så fald fortsætte som borgmester.

Der er som sagt ikke indgået nogen former for politisk aftale i forbindelse med samarbejdet, så Enhedslisten vil stå frit i det fremtidige politiske arbejde, og her vil vi selvfølgelig benytte enhver lejlighed til at fremføre vores synspunkter og forsøge at få mest muligt gennemført – og meget gerne i aktiv dialog med alle de borgere, der også har visioner for en grøn kommune hvor fællesskab er fundamentet.Emner: