Kommuneplan i ruiner!

Der dispenseres rask væk fra vedtagne planer

LeneJørgen02
Af Lene Fruelund og Jørgen Madsen, byrådsmedlemmer

I sidste uge kunne vi læse i Midtjyllands Avis, at den højhustrategi, som det tidligere byråd vedtog, ligger i ruiner. Det er ikke fordi et flertal i byrådet har skudt den i sænk, men fordi et flertal i byrådet flere gange har vedtaget lokalplaner med opførelse af højhuse på steder, der ikke ligger inden for rammerne af højhusstrategien.

Det tidligere byråd vedtog også en kommuneplan for perioden 2013 – 2023. Af denne fremgår det, at alt andet etagebyggeri højst må være fem etager. Nu er et flertal i byrådet også i gang med at lægge denne del af kommuneplanen i ruiner.

Med en snæver flertalsbeslutning, 15 for og 12 imod, blev det besluttet at sælge den nok mest attraktive grund i Silkeborg beliggende ned til Langsø ved Sølystvej/Borgergade med henblik på opførelse af  to syvetagers boligblokke.  Det bliver der nu udarbejdet en lokalplan for, og det samme flertal vil givetvis vedtage lokalplanen.

Nu er fem ikke et helligt tal for Enhedslisten. Der kan muligvis godt bygges højere nogle steder i byen. Men det er vigtigt for os, at vi forsøger at sikre en harmonisk og sammenhængende by, og det sikres ikke ved at træffe løsrevne beslutninger for enkelte arealer. Det er klart, at med tilladelse til at bygge i syv etager på denne grund så har andre fremtidige bygherrer, som ønsker at bygge lige overfor på den anden side af Borgergade en begrundet forventning om også at kunne bygge i syv etager der. Og lige overfor på den anden side af Sølystvej, hvor der i dag også er en tom grund, kan der være berettigede forventninger, om at kunne bygge i syv etager.

Tendensen hos et flertal i byrådet synes at være, at de ser på de byggeprojekter, der sendes ind, og så godkendes de alt efter, om man synes, det er pænt i sig selv eller ej. Tidligere vedtagne lokalplaner, kommuneplaner eller strategier dispenserer man rask væk fra. Byrådsmedlemmer, der taler imod, beskyldes ofte for at være imod udvikling. Det er ikke den måde, vi i Enhedslisten ønsker, der skal laves byplanlægning på. Strengt taget er der slet ikke tale om planlægning.Emner: